Kodulehe kasutustingimused

Käesolevad veebilehe kasutaja- ja privaatsustingimused (edaspidi Tingimused) kohalduvad käesolevale internetileheküljele aadressil https://ecosh.ee, selle alamlehekülgedele ja nendega lahutamatult seotud veebirakendustele (edaspidi koos või eraldi nimetatult Veebileht), mis kuuluvad Ecosh Life OÜ’le (edaspidi Ecosh).

Käesolevaid Tingimusi võib Ecosh igal ajal ühepoolselt muuta ning Kasutaja kohustub nendega regulaarselt tutvuma. Kasutaja jätkuv Veebilehe kasutamine loetakse nõusolekuks ka muudetud Tingimustele.

Veebilehe kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on käesolevate Tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult. Tingimustes sätestamata küsimustes juhindub Kasutaja Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja/või rahvusvahelise tava kui õigusnormina tunnustatud üldisest praktikast. Kõik vaidlused, mis tulenevad Veebilehe kasutamisest ja Tingimustest, on allutatud Eesti Vabariigi kohtutele.

Käesolev Veebileht sisaldab küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse Kasutaja arvuti kõvakettale Veebilehe poolt.

Ecosh kasutab küpsiseid Kasutajate kohta kogutavate statistiliste andmete täiustamiseks, Veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks ning võimalusel teavitamaks uutest ja personaalsetest pakkumistest.

Kui Kasutaja küpsiseid lubada ei taha, saab ta muuta oma brauseri turvaseadeid. Kasutajal tuleb tähele panna, et pärast küpsiste keelamist ei pruugi ta saada kõikide Veebilehel oleva(te) rakendus(t)e funktsioone kasutada.

* Kui Te tunnete meie Veebilehe turvalisuse või Tingimuste pärast muret, palume saata meile e-kiri aadressile info@ecosh.com ning me püüame Teie murele lahenduse leida.